POWERS LEGS, BODY & MIND
BerkelBike Blog
mrt 08

Is Functionele Elektrische Stimulatie mogelijk met mijn lichamelijke beperking?

Tot voor kort was Functionele Elektrische Stimulatie (FES) alleen mogelijk bij een spastische verlamming. Met de komst van de RISE stimulator is het ook mogelijk om gedenerveerde spieren te stimuleren met elektrische impulsen. Daarom dient er eerst gekeken te worden naar de aard van de verlamming.

Functionele Elektrische Stimulatie bij een spastische verlamming

Bij een spastische verlamming zit er nog actief, motorisch zenuwweefsel onder de laesie. Deze zenuwen, die naar de spieren gaan en voor de spiersamentrekkingen zorgen, zijn nog intact. Vanwege de laesie kan de informatie die afkomstig is van de hersenen deze zenuwen niet bereiken en kunnen de spieren niet geactiveerd worden. Omdat deze zenuwen geen signalen krijgen van de hersenen, worden deze steeds gevoeliger. Het gevolg hiervan is dat de zenuwcellen gaan reageren op signalen die daar niet voor bedoeld zijn. De spieren worden hierdoor “zomaar” geactiveerd. Deze spontane samentrekkingen noemen we spasmen. Spasmen kunnen enorm hinderlijk zijn, maar vertelt ons ook dat de zenuw naar de spier nog intact is. Voor mensen met een dwarslaesie van dit type is het BerkelBike FES systeem ontwikkeld. Wanneer er getwijfeld wordt of een persoon met een dwarslaesie geschikt is voor het BerkelBike FES systeem kan men dit met fysiotherapie apparatuur testen. Het FES systeem is te combineren met alle BerkelBike modellen.

FES bij een slappe verlamming

De groep mensen met een dwarslaesie zonder spasmen is de groep met een slappe verlamming. Dit zijn mensen met een lagere dwarslaesie. Bij deze mensen is er onvoldoende zenuwweefsel onder de laesie aanwezig. Er gaan geen levende zenuwen meer naar de spier. We spreken dan van een gedenerveerde spier. Typerend voor deze verlamming is de afwezigheid van zichtbare spiersamentrekkingen, sinds het ontstaan van de dwarslaesie. Voor deze groep mensen is functionele elektrische stimulatie mogelijk met behulp van de RISE Stimulator. De voorwaarde voor het gebruik van deze stimulator is dat de gebruiker geen gevoel meer heeft in de verlamde spieren. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om de RISE Stimulator te combineren met één van de BerkelBike modellen.

Bij twijfel over de geschiktheid van de FES mogelijkheden kunt u het best direct contact opnemen met BerkelBike BV.

Als het dan nog niet duidelijk is wordt er een test geregeld bij één van de testlocaties.