FIETSEN MET JE EIGEN SPIEREN, ONDANKS EEN (ZWARE) AANDOENING

FAQ – Een overzicht van de meest gestelde vragen

Op deze pagina vindt je een overzicht van de meest gestelde vragen van onze klanten. Heb je een andere vraag? Stel hem ons gerust.

Stappenplan - Aanvraag via de WMO in natura of PGB

Bekijk hier ons video-item over het aanvragen van een fiets via de WMO

Onze BerkelBike- en EasyLegs fietsen kunnen door de gemeente worden vergoed op basis van de sport- en/of vervoersvoorziening. De aanvraag kan op onze kosten door De Jong juristen Zwolle BV worden ingediend. Mocht u een rechtsbijstandverzekering hebben is ook het eventuele beroep / bezwaar kosteloos.  Mocht u een vraag hebben naar aanleiding van de WMO, kunt u altijd contact opnemen met ons of ‘De Jong juristen Zwolle BV’.

De Jong juristen Zwolle BV heeft ervaring met het vergoed krijgen van onze BerkelBike-producten. Marijn de Jong en zijn collega’s zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 038-2022738. U kunt bij hen terecht voor concrete vragen of als u wilt dat ze u kosteloos bijstaan in een zaak m.b.t. vergoeding van de BerkelBike of één van onze overige producten. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft is ook het bezwaar en beroep vaak gedekt.

De Jong juristen Zwolle BV heeft er o.a. voor gezorgd dat Lourens Hoenders, een klant van ons met een incomplete dwarslaesie, zijn aangevraagde hulpmiddel toegekend heeft gekregen en ook een vergoeding ontving voor de Berkelbike als vervoersmiddel. Meneer Hoenders heeft zo de gehele aanschafwaarde van de Berkelbike vergoed gekregen.

Hiernaast is er in iedere gemeente ook voor de burger kosteloze cliëntondersteuning beschikbaar, welke kan bemiddelen tussen de gemeente en de cliënt. Dit wordt met gemeenschapsgeld betaald en deze mensen werken onafhankelijk.

Als laatste kan de belangenvereniging Per Saldo worden geraadpleegd; een onafhankelijke organisatie die zich hard maakt voor problematiek rond het persoonsgebonden budget.

Stappenplan – aanvragen van de fiets bij de WMO:

– U vraagt (het liefst schriftelijk i.v.m. bewijs van aanvraag) een keukentafelgesprek aan bij de WMO om te praten over de vervoersvoorziening.
– De gemeente dient binnen 6 weken bij u aan tafel te zitten om de situatie te beoordelen. Indien de gemeente – op enig moment – termijnen overschrijdt kan dit voordelig voor u uitpakken ten aanzien van een aanvraag
– Twee weken na het gesprek stuurt de gemeente een schriftelijke toe- of afwijzing en delen ze mede of ze de vervoersvoorziening wel of niet willen toekennen.
– Mocht de gemeente de voorziening afwijzen (let op: het gaat niet om het product, alleen of er aanspraak op de vergoeding in het algemeen gemaakt kan worden), kunt u in bezwaar / beroep gaan door de argumenten van de gemeente te weerleggen. We zien regelmatig dat gemeentes mensen afwijzen met argumenten die soms makkelijk weerlegd kunnen worden. *


Vervolgens, optie 1; het persoonsgebonden budget:

– Mocht de gemeente akkoord gaan, kunt u aan de gemeente (let op: niet aan de leverancier van hulpmiddelen van de gemeente, zoals Medipoint of Welzorg) aangeven een PGB te willen ontvangen. Hiermee mag u zelf zorg inkopen en een hulpmiddel aanschaffen wat past bij uw wensen. U dient zelf om een PGB te vragen. De gemeente is wettelijk verplicht dit te verstrekken als ze u hebben medegedeeld (schriftelijk) dat ze de toewijzing geven voor de vervoersvoorziening. Hoe hoog het PGB-bedrag is mag iedere gemeente zelf bepalen. Hier is geen landelijk beleid voor geschreven.

– U levert de offerte aan aan de gemeente. Deze kijkt het na en keurt het goed. Vervolgens wordt er een bedrag uitbetaald en dat kan u bij onze factuur leggen. U doet rechtstreeks zaken met ons . Bij een aanbetaling van 50% van de factuur beginnen wij met opbouwen. We hanteren momenteel een levertijd van 6 tot 8 weken (i.v.m. maatwerk).

– Let op: Soms verplicht de gemeente mensen om onderhoudscontracten af te sluiten voor periode x bij het verlenen van een PGB. Dit is niet verplicht. Dit komt omdat bij een PGB de klant eigenaar wordt van het product en zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de fiets. Dit mag ook niet als voorwaarde gelden voor goedkeuring. Gemeente mag onderhoudsverplichting bij de PGB-er neerleggen, maar geen aanvullende voorwaarden stellen.

Wij leveren normaal gesproken geen (dure) onderhoudscontracten. Normaliter is het zo dat in het geval van een PGB de klant vaak zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de fiets. In de praktijk kunnen problemen met de fiets in 90% van de gevallen door een lokale fietsenmaker worden opgelost, al dan niet met onze (telefonische) hulp. Mocht dit niet afdoende zijn, bel ons en wij proberen het probleem op te lossen (in Sint-Michielsgestel). Over het algemeen zijn er weinig problemen met onze driewielers. Het meeste onderhoud dat gedaan dient te worden zit hem in de aan slijtage onderhevige onderdelen als remblokjes en banden.**

 

Alternatieve optie 2; de WMO in natura via de leverancier van de gemeente:–  Mocht de gemeente akkoord gaan, kunt u door de gemeente in contact worden gebracht met hun natura leverancier. Vaak is dit Medipoint of Welzorg. Deze partijen zijn zelf commerciële bedrijven, die voor de gemeente  ‘de meest goedkoop-adequate voorziening’ leveren. In de praktijk is het zo dat deze leveranciers van de gemeentes afspraken (marges, kortingen etc.) maken met bepaalde producenten van hulpmiddelen, zodat hun producten in het ‘standaard pakket’ opgenomen worden. Financieel leveren deze afspraken vaak meer geld op voor de leverancier van de gemeente dan dat ze producten van derden (of andere leveranciers) leveren, waar geen afspraken mee gemaakt zijn.

Leveranciers van de gemeente kiezen in eerste instantie vaak om de eigen producten uit hun standaardpakket aan te raden boven een pakket van derden. Dit gebeurt vaak op basis van financiële motieven van de leverancier.

– Als u niet akkoord gaat met het aanbod waar de leverancier van de gemeente mee komt, kan u op basis van een heldere argumentatie (en/of bewijsmateriaal op medische grond) een bezwaar maken. Men kan vragen of het hulpmiddel van hun wens toch via de leverancier van de gemeente geleverd kan worden als u uitlegt waarom het product van uw keuze wel voldoet aan uw zorgvraag en het aangeboden aanbod van de leverancier niet. In dit geval raden we u aan om een goed gesprek aan te gaan en u niet met een kluitje het riet in te laten sturen.

De leverancier wil hier in de praktijk niet altijd aan meewerken. Bij een PGB heeft u een eigen keuze voor het hulpmiddel dat u wenst. Bij de WMO in natura bepaalt de leverancier van de gemeente in principe welk product u krijgt, tenzij u heel helder kunt argumenteren en aankaarten waarom het hulpmiddel waar ze mee komen niet ‘adequaat / passend ‘ is.  U heeft recht op de vergoeding van een voor u passend hulpmiddel. De gemeente mag nooit op de stoel van een zorgverlener gaan zitten door te komen met aannames over uw gezondheid. *

Kan ik ergens een tegemoetkoming krijgen?

Ja, er zijn diverse mogelijkheden voor vergoedingen. Hieronder staan er enkele genoemd.

Verzekeringsmaatschappij: In het geval de handicap is ontstaan bij een ongeval met schuld van derden (verhaalschade). Argumenten kunnen zijn vervoer, sport, gezondheid.

Gemeente: Persoonsgebonden budget. Gemeenten passen de wetten die het PGB regelen vaak niet goed toe of kennen deze niet voldoende. Als je een aanvraag voor een voorziening wilt indienen, mag je als cliënt een persoonlijk plan overhandigen aan de gemeente. Daarin beschijf je wat de omstandigheden zijn, wat je wel en niet kunt, en welke ondersteuning naar jouw mening is aangewezen. De gemeente moet dit plan als uitgangspunt nemen. Als jij een specifiek hulpmiddel voor ogen hebt (wat niet in het standaard pakket van de gemeente zit) moet de gemeente die aanvraag beoordelen. In de wet staat ook dat de gemeente moet kijken naar de behoeften, de persoonskenmerken en de voorkeuren van de cliënt. Je hoeft geen genoegen te nemen met hun standaardoplossing.

Veel mensen weten niet dat je een dergelijk plan kunt indienen. Gemeenten zijn verplicht om inwoners hiervan op de hoogte te brengen, maar dat doen ze vaak niet. Als ze worden gewezen op hun plicht om een plan in behandeling te nemen, doen ze het vaak morrend.

Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan je bijstaan bij een aanvraag en de gemeente is verplicht je op deze mogelijkheid te wijzen. Dit gebeurt helaas in de praktijk vaak niet. In de wet staat dat de cliënt kan kiezen uit een PGB (in plaats van de standaard WMO) en wat de gevolgen van deze keuze zijn.

Bij een PGB geeft de gemeente een bedrag uit en betaal je de rest van het zorghulpmiddel zelf. Zo wordt het aangeschafte product echt eigendom van de cliënt in het geval van een PGB, terwijl je bij de WMO een product huurt en maandelijks een bedrag betaald aan de gemeente, naar gelang je inkomen. Bij het gebruiken van de standaard WMO blijf je huren en wordt het product vaak nooit jouw eigen eigendom.

Veel mensen weten ook niet dat de keuze per keer kan verschillen. De ene keer kun je een voorziening via de WMO regelen, de andere keer kun je een PGB aanvragen. Alle posten staan los van elkaar. Zo heeft de toekenning van bijvoorbeeld een traplift of huisaanpassing geen enkele invloed op het aanvragen van een BerkelBike of EasyLegs.

Het besluit van de gemeente over de aanvraag moet schiftelijk worden medegedeeld. Dit doet de gemeente vaak niet. Een eventuele afwijzing dient ook te worden beargumenteerd door de gemeente. De redenatie is belangrijk om te weten, wanneer je bezwaar wilt aantekenen tegen het besluit. In veel gevallen wordt de afwijzing telefonisch door de gemeente doorgegeven. Ga hier in geen geval mee akkoord.

Meer weten over een PGB?
Bezoek de website van belangenvereniging Per Saldo.
Bekijk het slimme lijstje van Per Saldo met tips en uitleg over het PGB

(Gebaseerd op informatie uit Dwarslaesie Magazine – September 2018)

Gemeente: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) – Vervoersvoorziening: U kunt een formele aanvraag indienen bij het college van burgemeester en wethouders, op grond van de zorgplicht vervoer (Vervoersvoorziening). Gebruik vooral vervoersargumenten en niet alleen gezondheidsvoordelen. Tevens is het houden van een hoorzitting, waarin de EasyLegs  gezien kan worden en er dus fysieke toelichting gegeven kan worden, een recht waarop de aanvrager aanspraak kan doen. Er kan gelijktijdig zowel een aanvraag gedaan worden voor vergoeding op grond van een vervoersvoorziening, alsmede een sportvoorziening.

WMO kan op 2 manieren worden verstrekt; als Zorg in Natura (ZIN) en als Persoons Gebonden Budget (PGB).

In het geval van de WMO betaalt u een maandelijkse bijdrage van €17,50 aan de gemeente.

In veel gevallen zal de gemeente u eerst zijn of haar gecontracteerde aanbieder voor driewielfietsen voorstellen. Hier hoeft u niet mee akkoord te gaan als deze niet de ZIN kan bieden die benodigd is. U kunt dan aangeven dat een PGB gewenst is. Nagenoeg alle leveranciers (Welzorg, MediPoint, Meyra) waar gemeentes mee samenwerken kunnen ook de BerkelBike of EasyLegs-fietsen leveren.

Gemeenten passen de wetten die het PGB regelen vaak niet goed toe of kennen deze niet voldoende. Als u een aanvraag voor een voorziening wilt indienen, mag u als cliënt een persoonlijk plan overhandigen aan de gemeente. Daarin beschrijft u wat de omstandigheden zijn, wat u wel en niet kunt, en welke ondersteuning naar uw mening is aangewezen. De gemeente kan dit plan als uitgangspunt nemen. Als u een specifiek hulpmiddel voor ogen hebt (wat niet in het standaard pakket van de gemeente zit) moet de gemeente die aanvraag beoordelen. In de wet staat ook dat de gemeente moet kijken naar de behoeften, de persoonskenmerken en de voorkeuren van de cliënt. U hoeft dus geen genoegen te nemen met hun standaardoplossing als deze niet voldoet.

Bij een PGB keert de gemeente een bedrag uit en betaalt u de rest van het zorghulpmiddel zelf. Op deze wijze ligt de regie geheel bij de gebruiker en kan er een persoonlijke oplossing gezocht worden.

Meer weten over een PGB?
Bezoek de website van belangenvereniging Per Saldo.
Bekijk het slimme lijstje van Per Saldo met tips en uitleg over het PGB

Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u bijstaan bij een aanvraag. Op de website van uw plaatselijke gemeente staat meer informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuner in uw gemeente. Deze kan u kosteloos bijstaan en bemiddelen tussen de gemeente en uzelf.

Het besluit van de gemeente over de aanvraag moet schriftelijk worden medegedeeld. Dit doet de gemeente vaak niet. Een eventuele afwijzing dient ook te worden beargumenteerd door de gemeente. De redenatie is belangrijk om te weten, wanneer je bezwaar wilt aantekenen tegen het besluit. In veel gevallen wordt de afwijzing telefonisch door de gemeente doorgegeven. Ga hier in geen geval mee akkoord.

Een Persoonsgebonden Budget is vaak een betere optie, omdat het product dan uw eigendom wordt en u meer keuzevrijheid heeft, welk type product het beste bij u past. Zie meer informatie over een PGB hierboven.

Gemeente: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) – Sportvoorziening:

U kunt een formele aanvraag indienen bij het college van burgemeester en wethouders, op grond van de zorgplicht sport (Sportvoorziening). Benoem uw argumenten m.b.t. het leveren van een complete lichaamstraining, de mogelijkheid tot vervoer en punten rond sociale participatie in de gemeente, die mogelijk worden door het toekennen van de sportvoorziening. Benoem niet alleen gezondheidsvoordelen. Tevens is het houden van een hoorzitting, waarin onze driewieler gezien kan worden en er dus fysieke toelichting gegeven kan worden, een recht waarop de aanvrager aanspraak kan doen. Er kan gelijktijdig zowel een aanvraag gedaan worden voor vergoeding op grond van een vervoersvoorziening, alsmede een sportvoorziening.

WMO kan op 2 manieren worden verstrekt; als Zorg in Natura (ZIN) en als Persoons Gebonden Budget (PGB).

In het geval van de WMO betaalt u een maandelijkse bijdrage van €17,50 aan de gemeente.

In veel gevallen zal de gemeente u eerst zijn of haar gecontracteerde aanbieder voor driewielfietsen voorstellen. Hier hoeft u niet mee akkoord te gaan als deze niet de ZIN kan bieden die benodigd is. U kunt dan aangeven dat een PGB gewenst is. Nagenoeg alle leveranciers (Welzorg, MediPoint, Meyra) waar gemeentes mee samenwerken kunnen ook de BerkelBike of EasyLegs-fietsen leveren.

Gemeenten passen de wetten die het PGB regelen vaak niet goed toe of kennen deze niet voldoende. Als u een aanvraag voor een voorziening wilt indienen, mag u als cliënt een persoonlijk plan overhandigen aan de gemeente. Daarin beschrijft u wat de omstandigheden zijn, wat u wel en niet kunt, en welke ondersteuning naar uw mening is aangewezen. De gemeente kan dit plan als uitgangspunt nemen. Als u een specifiek hulpmiddel voor ogen hebt (wat niet in het standaard pakket van de gemeente zit) moet de gemeente die aanvraag beoordelen. In de wet staat ook dat de gemeente moet kijken naar de behoeften, de persoonskenmerken en de voorkeuren van de cliënt. U hoeft dus geen genoegen te nemen met hun standaardoplossing als deze niet voldoet.

Bij een PGB keert de gemeente een bedrag uit en betaalt u de rest van het zorghulpmiddel zelf. Op deze wijze ligt de regie geheel bij de gebruiker en kan er een persoonlijke oplossing gezocht worden.

Meer weten over een PGB?
Bezoek de website van belangenvereniging Per Saldo.
Bekijk het slimme lijstje van Per Saldo met tips en uitleg over het PGB

Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u bijstaan bij een aanvraag. Op de website van uw plaatselijke gemeente staat meer informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuner in uw gemeente. Deze kan u kosteloos bijstaan en bemiddelen tussen de gemeente en uzelf.

Het besluit van de gemeente over de aanvraag moet schriftelijk worden medegedeeld. Dit doet de gemeente vaak niet. Een eventuele afwijzing dient ook te worden beargumenteerd door de gemeente. De redenatie is belangrijk om te weten, wanneer je bezwaar wilt aantekenen tegen het besluit. In veel gevallen wordt de afwijzing telefonisch door de gemeente doorgegeven. Ga hier in geen geval mee akkoord.

Een Persoonsgebonden Budget is vaak een betere optie, omdat het product dan uw eigendom wordt en u meer keuzevrijheid heeft, welk type product het beste bij u past. Zie meer informatie over een PGB hierboven.

* Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de WMO, kunt u altijd contact opnemen met ons of ‘De Jong financieel en juridisch advies’. Juridisch adviseur Marijn de Jong heeft ervaring met het vergoed krijgen van onze BerkelBike-producten en is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-19602123. U kunt bij hem terrecht voor concrete vragen of als u wilt dat hij u bijstaat in een zaak m.b.t. vergoeding van de BerkelBike of één van onze overige producten.

Marijn de Jong heeft er o.a. voor gezorgd dat Lourens Hoenders, een klant van ons met een incomplete dwarslaesie, zijn aangevraagde sportvoorziening toegekend heeft gekregen en ook een vergoeding ontving voor de Berkelbike als vervoersmiddel. Meneer Hoenders heeft zo de gehele aanschafwaarde van de Berkelbike vergoed gekregen.

Bedrijfsvereniging: Indien je met deze fiets naar je werk of school wilt gaan, kun je een aanvraag indienen op grond van de arbeidstoeleiding.

Fondsen: Hieronder kunnen landelijke, plaatselijke en bedrijfsfondsen vallen.

Zorgverzekeringsmaatschappij: Tot nu toe heeft een zorgverzekeraar alleen in uitzonderlijke gevallen bijgedragen.

Belastingdienst:  Als jij of je kind (max. 26 jaar) een handicap heeft en je koopt een BerkelBike, EasyLegs of Rise stimulator en de gemeente betaalt niet mee, dan krijg je van de belastingdienst een deel van je aankoopbedrag weer terug via de regeling Aftrek zorgkosten.

Hoeveel dat precies is hangt van je persoonlijke situatie af. De aftrek wordt geregeld via de inkomstenbelasting. Om te zorgen dat mensen met een lager inkomen en ouderen hier net zoveel van kunnen profiteren als mensen met een hoog inkomen zijn er twee extra regelingen. Dit heet Verhoging specifieke zorgkosten.

1 Als het inkomen van jezelf en je partner samen minder is dan € 34.027 mag je het af te trekken bedrag met 40% verhogen.

2 Heb je ook de AOW leeftijd al bereikt dan mag je zelfs 113% verhogen.

Door deze verhogingen kan het zijn dat je meer mag aftrekken dan dat je belasting betaalt. De belastingdienst heeft ook daar een regeling voor gemaakt. Dat heet Tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Het is best een ingewikkeld verhaal. Daarom heeft de belastingdienst ook twee voorbeelden op hun website gezet. Een voorbeeld van Aftrek zorgkosten en een voorbeeld van Tegemoetkoming specifieke zorgkosten. Het komt er op neer dat mensen met een lager inkomen een bedrag terugkrijgen van de belastingdienst.

Als je een hoger inkomen hebt wordt de drempel ook hoger. Stel je koopt een BerkelBike van €5.000 en je hebt helemaal geen andere aftrekbare zorgkosten dan heb je pas bij een gezamenlijk inkomen van €115.000 zo’n hoge drempel dat je niets mag aftrekken. Deze tekst is zonder garantie, maar mocht je één van onze producten kopen en je krijgt een afwijzing, dan horen wij dat graag.

We hebben in het verleden klanten kunnen helpen bij een afwijzing door de inspecteur. Positieve ervaringen horen wij ook graag. Soms is het gunstiger om de aftrek over een aantal jaren te spreiden. Aftrek verlaagt het belastbaar inkomen. Dit kan gunstig zijn voor het krijgen van bijvoorbeeld huurtoeslag.

Door lid te worden van de ANGO kun je deskundig advies krijgen bij het indienen van aanvragen. Ook Stichting MEE kan je daarbij helpen.

Hoe kan ik aangekochte producten retourneren en onder welke voorwaarden?

Niet tevreden? Je kunt je aankoop binnen 14 dagen na ontvangst onbeschadigt en in de originele verpakking terugsturen. Het retourneren van producten is enkel van toepassing op accessoires en losse artikelen, die op afstand zijn verkocht. Dit geldt niet voor maatwerk fietsen en speciaal voor u geproduceerde onderdelen. Je kunt ook geen producten retourneren, die om hygiënische redenen niet kunnen worden hergebruikt. De retourkosten komen voor jouw eigen rekening.

Download hier het formulier van de consumentenbond voor het ontbinden via het herroepingsrecht

Wat mag je met het product doen tijdens de bedenktijd? Je moet het product kunnen beoordelen om na te gaan of je het wil houden en je mag het proberen net zoals je dat in een winkel zou doen. Je moet bijvoorbeeld kleding en schoenen kunnen passen. Je mag ook de verpakking openmaken om het product te bekijken, als je dit maar netjes doet. Maar je mag het product niet daadwerkelijk gaan gebruiken (bijvoorbeeld kleding gaan dragen) als je nog niet weet of je het houdt. De verkoper mag een vergoeding vragen als na retourzending blijkt dat je iets met het product hebt gedaan dat niet nodig was om het te kunnen beoordelen.

Meer informatie: Consumentenbond over de wet ‘Koop op afstand’ . Burgerlijk wetboek.

Met welke aandoeningen kan de BerkelBike gebruikt worden?

De BerkelBike werd ontwikkeld voor mensen met een dwarslaesie. Maar in de loop der jaren werd duidelijk dat mensen met vele verschillende aandoeningen ervan kunnen profiteren. Wij hebben in de laatste jaren een groot aantal reviews van klanten verzameld. De volgende aandoeningen komen het meeste voor bij gebruikers van de BerkelBike. Beroerte – Hersenverlamming – Multiple Sclerose – Dwarslaesie (SCI) – Aangeboren aandoening – Verworven hersenletsel – Amputatie

Kijk op onze contactpagina voor een overzicht van onze dealers in Nederland en België. Wanneer er geen dealer in de buurt is kun je het gewenste product direct bij BerkelBike BV in Nederland uitproberen en kopen. De meeste producten kunnen gemakkelijk thuis bezorgd worden; waar ook ter wereld. Neem contact met ons op voor meer informatie of boek een gratis proefrit.

Kan ik mijn BerkelBike Pro of EasyLegs Pro vervoeren met een auto?

Ja, zowel de BerkelBike Pro als de EasyLegs Pro kunnen gemakkelijk uit elkaar gehaald worden zonder dat daar gereedschap voor nodig is. De BerkelBike is uitgerust met een groot aantal quick release verbindingen. Deze zorgen ervoor dat het makkelijk is om de fiets aan te passen en om de fiets compact te maken voor transport.

De quick release verbindingen laten het los koppelen van wielen en pedalen toe in minder dan 10 seconden, zonder het gebruik van ook maar één stuk gereedschap! Ze zorgen er ook voor dat de fiets erg compact getransporteerd kan worden. Je hebt dus geen speciale auto nodig om je BerkelBike of EasyLegs te vervoeren, hij past in elke auto!

Bovendien is de BerkelBike gemaakt van Lightweight Racecycle Aluminium 7005 T6. Dankzij dit materiaal is het gewicht van de BerkelBike is erg laag, waardoor hij makkelijk mee te nemen is in de auto.

Welke rolstoelen komen in aanmerking om gekoppeld te worden aan een BerkelBike of EasyLegs Connect?

De meeste rolstoelen zijn geschikt om te gebruiken in de combinatie met de BerkelBike Connect of EasyLegs Connect. Toch zijn er enige zaken om rekening mee te houden. Allereerst adviseren we een vastframe rolstoel, aangezien dit de stabiliteit tijdens het fietsen ten goede komt. Het is mogelijk om een vouwrolstoel te koppelen aan een Connect, maar wellicht fietst dit minder stabiel dan met een vastframe variant. Het is ook mogelijk om tegen een meerprijs een afneembare koppeling te monteren, zodat u de koppeling van de rolstoel kunt verwijderen als u  op dat moment niet van plan bent te gaan fietsen met de Connect.

Mocht u elektrische wielen gebruiken op uw rolstoel, is het belangrijk om rekening te houden met de aanwezigheid van een vrijloop op de wielen. Deze dient geactiveerd te worden voordat u gaat fietsen, omdat u anders de elektrische wielen kapot kunt maken.

Rolstoelen van carbon kunnen soms problemen geven voor de montage van het aankoppelsysteem van de Connect, omdat vastklemmen op carbon niet mogelijk is.

Als laatste is het belangrijk dat er geen uitstekende elementen in de weg zitten op de plaats waar de koppeling dient te worden gemonteerd. Hiernaast dient de rolstoel geen kruizen of zaken onder de rolstoel te hebben zitten, die het aankoppelsysteem kunnen belemmeren. Ronde buizen hebben een voorkeur t.o.v. ovale buizen. Uitstekende beensteunen van de rolstoel kunnen wellicht tegen de pedalen aan komen als deze te ver naar buiten staan. Houd hier rekening mee.

Is het mogelijk om de BerkelBike en/of EasyLegs te verzekeren en pechhulp te ontvangen?

Ja, het is voor onze klanten mogelijk om hun driewielfiets verzekeren! Tot nu toe was dit niet mogelijk, aangezien er geen fietsen van boven de € 5.000 werden geaccepteerd.

Sluit nu een verzekering af via Unigarant of via Olyslagers in Vught. Unigarant is een onderdeel van de ANWB. Een diefstalverzekering voor een fiets van € 8.000 is ongeveer € 100 tot 200 per jaar. Aanvullende pechhulp kost maar € 10 per jaar extra. Voor dit bedrag word je geholpen bij pech onderweg en word je eventueel thuisgebracht.

De premie bij Unigarant of Olyslagers is hetzelfde. Het voordeel van Olyslagers is dat hij bekend is met BerkelBike als bedrijf, waardoor hij je persoonlijk kan helpen en eenvoudiger de acceptatie kan regelen voor onze aangepaste driewielfietsen.

Voor een diefstalverzekering is een ART Klasse 2 Slot een voorwaarde.

Ik heb een hoge dwarslaesie. Kan ik dan toch gaan fietsen?

Ja, afhankelijk van jouw situatie zal dat binnen, buiten of zelfs in bed zijn. We zijn inmiddels zover gevorderd en hebben zo veel verschillende systemen dat we voor praktisch iedereen een oplossing hebben.

Om uit te vinden wat in jouw specifieke situatie mogelijk is, neem dan contact op met een van onze experts.

Is het mogelijk om de benen te stimuleren in het geval van een incomplete dwarslaesie?

Ja, uit een Canadees onderzoek is juist gebleken dat mensen met een incomplete dwarslaesie er veel baat bij hadden. De University van Alberta heeft 7 mensen met een incomplete laesie, die nog beetje loopfunctie hadden, 3 maanden intensief laten fietsen. Zij gingen daardoor veel beter lopen. Om uit te vinden wat in jouw specifieke situatie mogelijk is, zou je contact met ons op kunnen nemen voor een individuele test.

Kan ik meer spasmen krijgen wanneer ik elektrische stimulatie gebruik?

De meeste mensen ervaren een afname van het aantal spasmen na het starten van de training met FES. De spasmen die aanwezig blijven worden vaak intenser ervaren omdat de spieren sterker zijn geworden door de training. Echter, door de grote verschillen tussen mensen is het lastig om vooraf een inschatting te maken over wat er met de frequentie en intensiteit van de spasmen zal gebeuren.

Kan ik mijn zenuwen testen om uit te vinden of ik geschikt ben voor FES?

Ja, dit is mogelijk. Wanneer er getwijfeld wordt aan het functioneren van de zenuwen kan dit worden getest. De te testen spieren zijn de hamstrings, quadriceps en gluteus maximus. De meeste fysiotherapeuten zouden deze test moeten kunnen uitvoeren.

Hiervoor wordt elektrische stimulatie apparatuur gebruikt met de volgende instellingen:

  • Bifasische blokpuls
  • Pulsduur 0.3 ms per fase
  • 35 Hz

De cliënt moet minimaal 40 mA makkelijk kunnen verdragen. Dit hoeft echter niet op alle spieren van toepassing te zijn. De FES-apparatuur kan per spier ingesteld worden. Er moet iets van een contractie merkbaar zijn of er moeten (nu of in het verleden) spasmen zijn geweest. Personen die geen slappe verlamming hebben, maar erg weinig spasmen hebben reageren de eerste keer erg slap op de stimulatie. Echter verbetert dit door vaker te trainen met de FES-stimulator.

Bij twijfel over de geschiktheid kunt u het best direct contact opnemen met BerkelBike BV.

Als het dan nog niet duidelijk is wordt er een test geregeld bij een van onze testlokaties.

Kan ik de BerkelBike met elektrische stimulatie zonder hulp van anderen gebruiken?

Bijna alle mensen met volledige armfunctie kunnen hun BerkelBike met FES-Box zonder hulp van anderen gebruiken.

Kan ik de FES-box als losstaande stimulator gebruiken?

Ja, sommige gebruikers van ons functionele elektrische stimulatie systeem gebruiken dit als een losstaande stimulator. Een van onze gebruikers gebruikt zijn FES-box bijvoorbeeld om zijn buikspieren te trainen. Anderen gebruiken hem om verschillende spieren te trainen terwijl ze in bed liggen.

Mijn been is geamputeerd. Is de BerkelBike ook geschikt voor mij?

Ja, de BerkelBike kan zeker ook gebruikt worden door iemand met een been amputatie. Een been is op zijn minst even sterk als twee armen. Vroeger had iemand met een (lage) been amputatie de keuze tussen een handbike of een ligfiets. Nu kun je met de BerkelBike de kracht van armen en benen combineren en zo je hele lichaam fit en in conditie houden en krijgen.

Zijn er kleinere versies van de BerkelBike en EasyLegs voor kinderen?

Tot op heden zijn er geen speciale uitvoeringen voor kinderen. De BerkelBike Pro is geschikt voor iedereen met een lengte vanaf 110 cm. De minimale lengte voor de BerkelBike Connect is afhankelijk van de rolstoel die gebruikt wordt.

Over het algemeen is er voor de BerkelBike Connect meer lengte nodig dan voor de BerkelBike Pro.

Het is goed om te weten dat de Pro versies van de BerkelBike en Easylegs gemakkelijk veranderd kunnen worden in een Connect-versie.Hiervoor is enkel de aanschaf van een koppelpunt naar de rolstoel nodig en zo kan de BerkelBike of EasyLegs meegroeien. Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden in jouw situatie.

Hoe stel ik de versnellingen van mijn BerkelBike of EasyLegs af?

Bekijk deze webpagina voor het afstellen van de Shimano Alfine-versnellingen van de BerkelBike en EasyLegs-fietsen.

Hoe kan ik een BerkelBike product aanschaffen?

Kijk op onze contactpagina voor een overzicht van onze dealers in Nederland en België. Wanneer er geen dealer in de buurt is kun je het gewenste product direct bij BerkelBike BV in Nederland uitproberen en kopen. De meeste producten kunnen gemakkelijk thuis bezorgd worden; waar ook ter wereld. Neem contact met ons op voor meer informatie of een proefrit.

Heb je een andere vraag? Stel hem ons gerust!

Cookies en het verzamelen van persoonsgegevens

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie zie onze cookieverklaring.

Bekijk hier onze privacyverklaring | Sluiten
Cookie-instellingen