FIETSEN MET JE EIGEN SPIEREN, ONDANKS EEN (ZWARE) AANDOENING
feb 10

Literatuur over fietsen met Functionele Elektrische Stimulatie

Er is veel literatuur over fietsen met Functionele Elektrische Stimulatie bij personen met een dwarslaesie. Dit komt doordat bij een dwarslaesie extreme inactiviteit voor komt en dit met FES fietsen op te heffen is. Door het grote verschil is het makkelijker voor onderzoekers om op korte termijn resultaat te zien.

Voor de bezoekers van de BerkelBike website is een abonnement genomen op Refshare. Via dit programma kunt u op uitgebreide wijze spitten in de verzamelde literatuur. Zo is het mogelijk in het menu via VIEW en FOLDER verschillende mappen met referenties te bekijken. Achter iedere referentie staat VIEW. Als u daar op klikt, krijgt u de samenvatting van het artikel te zien. Voor een filmpje over de mogelijkheden en werkwijze van Refshare; klik op HELP en vervolgens op TUTORIAL.

Onderzoek

Onderzoekers naar de BerkelBike D. Thijssen, P. Heesterbeek en B. van Ginneken hebben op de internationale conferentie Restoration of (wheeled) mobility in SCI rehabilitation, die in april 2004 te Amsterdam plaats vond, presentaties gegeven over een clinical trial die uitgevoerd is met de BerkelBike.

Drs. D. Thijssen heeft de toename in doorbloeding van het gestimuleerde gebied laten zien.
Drs. P. Heesterbeek heeft de trainingseffecten aangetoond op de algehele conditie, uitgedrukt in zuurstofopname en ademhalingsvolume.
Msc. B. van Ginneken heeft de meerwaarde laten zien van hybride training (handbike in combinatie met FES gestimuleerd fietsen) ten opzichte van handbiken alleen. Voorheen werd de hoogste VO2 max behaald met handbiken, als het gaat om sporten voor paraplegen.

Enkele in het Nederlands vertaalde conclusies

• Gerrits HL et al: Het effect van fietstraining bij een dwarslaesie. Geneeskunde en Sport:33,6:7-15:2000

Meer weten over elektrische stimulatie? Klik hier.
Conclusie:

6 weken elektrisch gestimuleerd trainen, leidt tot verhoging van de fietsprestatie en een toename van in de contractiesnelheid en uithoudingsvermogen van de m. quadriceps. Tevens werd in rust een grotere bloedstroom in de a. femoralis gevonden. Dit duidt op een toename van capaciteit van het perifere vaatbed van de onderste extremiteiten.

• Roelofs: Pressure ulcers, a literature review in pathophysiological factors. Department of Physiology, University of Nijmegen: mei 1999

Conclusie:

FES gestimuleerd fietsen heeft via een verbeterde doorbloeding, toename van zitvlees en een verbeterd immuunsysteem een grote preventieve werking op decubitus.

• Janssen T. W. J., Glaser R. M., Shuster D. B.: Clinical Efficacy of Electrical Stimulation Exercise Training: Effects on Health, Fitness, and Function. Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation (Stephen Figoni, issue editor; David Apple, editor): Winter 1998, An Aspen Publication.

Conclusie:

De verzameling onderzoeksresultaten wijst er sterk op dat actieve training met behulp van FES, verschillende therapeutische effecten kan hebben voor mensen met een dwarslaesie.

• Mohr T., Andersen J., Biering-Sorensen F., Henrik G., Bangsbo J., Wagner A., Kjaer M.: Long term adaptation to electrically induced cycle training in severe spinal cord injured individuals. Spinal Cord : Vol. 35: 1-16, 1997.

Conclusie:

Elektrisch gestimuleerde fietstraining, gedurende een jaar, kan verschillende veranderingen als gevolg van inactiviteit na een dwarslaesie terugdraaien. Onder meer werd een 12% groei van het gestimuleerde spierweefsel gevonden. Hiernaast was er een 6-voudige toename in work performance te zien, evenals een toename in maximale zuurstofopname van 19%.

• Nash M. S., Montalvo B. M., Applegate B.: Lower extremity blood flow and responses to occlusion ischemia differ in exercise-trained and sedentary tetraplegic persons. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation: Vol. 77: 1260-1265, 1996.

Conclusie

Tetraplegen die getraind zijn met elektrisch gestimuleerd fietsen hebben een grotere circulatie in de onderste extremiteiten. Hiernaast hebben ze een grotere hyperaemische respons op occlusie dan niet getrainde tetraplegen.

Hooker S. P., Scremin E., Mutton D. L., Kunkel C. F., Cagle G: Peak and submaximal physiologic responses following electrical stimulation leg cycle ergometer training. Journal of Rehabilitation Research and Development: Vol. 32, No. 4: 361-366, 1995.

Conclusie:

Tweemaal per week elektrisch gestimuleerd fietsen resulteert in significante toename in inspanningstolerantie en cardiovasculaire capaciteit.

• Twist, D. J., Culpepper-Morgan J. A., Ragnarsson K. T., Petrillo C. R., Kreck M. J. Neuroendocrine changes during functional electrical stimulation. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation: 71: 156-163, 1992.

Conclusie:

30 weken elektrisch gestimuleerd trainen leidt tot significante toename van beta-endorfine gereguleerde immuunreactiviteit. Hiernaast leidt het tot verbeterde cortisolregulatie en verbeterde scores op een depressiviteitsindex.

• Kristjan T. Ragnarsson, Susan Pollack Feldman, Donna Twist. Lower limb endurance exercise after spinal cord injury: implications for health and functional ambulation. J Neuro Rehab 1991;5:37-48.

Conclusie:

Wanneer het lower motor neuron systeem intact is kunnen paraplegen en quadriplegen aanzienlijke inspanning leveren door het gebruik van computergestuurde functionele elektrische stimulatie. Veel effecten als gevolg van fysieke inactiviteit kunnen na een dwarslaesie weer teruggedraaid worden door FES-interventie.

• Steven P. Hooker, Stephen F. Figoni, Roger M. Glaser, Mary M. Rodgers, Bertram N. Ezenwa, Pouran D. Faghri. Physiologic responses to prolonged electrically stimulated leg-cycle exercise in the spinal cord injured. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation: Vol. 71: 863-869, 1990.

Conclusie:

Ondanks de aanwezigheid van sympathische beperkingen, leidt 30 minuten elektrisch gestimuleerd fietsen in een gecontroleerde omgeving niet tot inefficiente physiologische reacties bij individuen met een dwarslaesie.

• Sipski M. L., Delisa J. A., Schweer S. Functional electrical stimulation bicycle ergometry: patient perceptions. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation: 68: 147-149, 1989.

Conclusie:

Een meerderheid van de proefpersonen met een dwarslaesie gaven aan een verbeterd zelfbeeld te hebben als gevolg van training.

Voor veel meer literatuur inclusief originele samenvattingen over fietsen met Functionele Elektrische Stimulatie, raadpleeg onze literatuur database.

Algemenere achtergrond informatie over FES in verschillende toepassingsvormen, maar ook een specifiek artikel alleen over FES cycling van Rik Berkelmans vindt u in deze aflevering van de Journal of Automatic Control.

Inschrijven nieuwsbrief

    Cookies en het verzamelen van persoonsgegevens

    Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie zie onze cookieverklaring.

    Bekijk hier onze privacyverklaring | Sluiten
    Cookie-instellingen